einde therapie.

Het is ook  gewoon jezelf blijven ,met alles om je heen leven, waar of wat jij ook ben.

een kunstenaar, depressief en nagenoeg niet tot schilderen in staat, consulteerde Sam , een Zen-therapeut. Hij vroeg hem om hulp bij zijn problemen.De schilder vroeg hem hoeveel hij voor het consult zou moeten betalen en legde hem uit dat zijn inkomsten sterk waren afgenomen sinds hij minder schilderijen maakte.

Mijn honorarium is twee schilderijen , " antwoordde Sam. Het eerste schilderij dat wanhoop moet heten , moet voor de aanvang van de therapie gereed zijn. De naam van het tweede schilderij moet jij zelf bedenken; je mag er pas aan beginnen als de therapie beeindigd is."

De artiest schilderde wanhoop. Hij liet het aan Sam zien. Deze bekeek het en wierp het in het brandende haardvuur.De kunstschilder verliet het vertrek. Een paar dagen later kwam hij terug met het tweede schilderij.

Being there     Jerzny Kozinsky      Door mijn klop krijgen de op Paterswoldse dijk ervaring van een niet aangeboren Bug ,  Kijkend in deze Spiegel van water en gepolijste steen, besefte hij de waanzin van de 'beschaafde' mens.

Welkom op deze site , er zijn de werkjes van een kunstenaar te bekijken.